In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Thông báo: về việc đề nghị gửi báo giá máy vi tính để phục vụ mua sắm trang thiết bị ngành Tài chính năm 2023

Bài đăng vào lúc: 09:35:00, ngày: 03/03/2023 GMT +7


Cv số 585/STC-DNTH ngày 02/03/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị gửi báo giá máy vi tính để phục vụ mua sắm trang thiết bị ngành Tài chính năm 2023. Xem chi tiết      Phụ lục     Danh sách