Cỡ chữ:A | A- |A+

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 11 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

Bài đăng vào lúc: 10:47:00, ngày: 21/02/2023 GMT +7


Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 11 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết