Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
29/QĐ-STC
Ngày ban hành: 20/02/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Tài chính tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 831