Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/07/2014
Trích yếu: V/v phê duyệt KQ giám tài chính, xếp loại DN và kết quả hoạt động của viên chức QLDN NN năm 2013
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Quyết định
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1920