Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2382/STC-TCDN
Ngày ban hành: 29/07/2015
Trích yếu: V/v yêu cầu báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 2142