Cỡ chữ:A | A- |A+

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 08:00:00, ngày: 14/05/2018 GMT +7


Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định (công văn số 2602/UBND-TH ngày 14/05/2018 của UBND tỉnh Bình Định về việc Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Bình Định). 
Xem chi tiết