In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Cv số 1634/STC-QLNS - 04/07/2019 V/v công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Bài đăng vào lúc: 15:48:00, ngày: 04/07/2019 GMT +7


Cv số 1634/STC-QLNS - 04/07/2019 V/v công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2019. Xem chi tiết PDF Phụ lục    Xem chi tiết WORD Thuyết minh  Xem chi tiết EXCEL

 
STT Tiêu đề của danh sách
 
Năm báo cáo
 
Tên biểu mẫu báo cáo
 
Ngày công bố
 
Số quyết định
 
Ngày công khai trên cổng
 
Tải file
1 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu số 59/CK-NSNN 4/7/2019 1634/STC-QLNS 4/7/2019 TH-2019-6T-B59-TT343-52
2 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu số 60/CK-NSNN 4/7/2019 1634/STC-QLNS 4/7/2019 TH-2019-6T-B60-TT343-52
3 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu số 61/CK-NSNN 4/7/2019 1634/STC-QLNS 4/7/2019 TH-2019-6T-B61-TT343-52