In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018.

Bài đăng vào lúc: 08:00:00, ngày: 23/11/2018 GMT +7


V/v công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018. 
Xem chi tiết    Thuyết minh

 
STT Tiêu đề của danh sách

 
Năm báo cáo

 
Tên biểu mẫu báo cáo

 
Ngày QĐ công bố

 
Số quyết định

 
Ngày công khai trên cổng

 
Tải file

 
1 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 59/CK-NSNN 4/4/2018 753/STC-QLNS 4/4/2018 TH-2018-Q1-B59-TT343-52
2 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 60/CK-NSNN 4/4/2018 753/STC-QLNS 4/4/2018 TH-2018-Q1-B60-TT343-52
3 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 61/CK-NSNN 4/4/2018 753/STC-QLNS 4/4/2018 TH-2018-Q1-B61-TT343-52
4 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 59/CK-NSNN 7/5/2018 1637/STC-QLNS 7/5/2018 TH-2018-6T-B59-TT343-52
5 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 60/CK-NSNN 7/5/2018 1637/STC-QLNS 7/5/2018 TH-2018-6T-B60-TT343-52
6 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 61/CK-NSNN 7/5/2018 1637/STC-QLNS 7/5/2018 TH-2018-6T-B61-TT343-52
7 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 59/CK-NSNN 10/8/2018 1637/STC-QLNS 10/8/2018 TH-2018-9T-B59-TT343-52
8 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 60/CK-NSNN 10/8/2018 2442/STC-QLNS 10/8/2018 TH-2018-9T-B60-TT343-52
9 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2018 2018 Biểu số 61/CK-NSNN 10/8/2018 2442/STC-QLNS 10/8/2018 TH-2018-9T-B61-TT343-52
10 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu số 59/CK-NSNN 11/23/2018 2442/STC-QLNS 11/23/2018 TH-2018-N-B59-TT343-52
11 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu số 60/CK-NSNN 11/23/2018 2965/STC-QLNS 11/23/2018 TH-2018-N-B60-TT343-52
12 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 2018 Biểu số 61/CK-NSNN 11/23/2018 2965/STC-QLNS 11/23/2018 TH-2018-N-B61-TT343-52