Số hồ sơ Trích dẫn Địa điểm Ngày công khai
06/TB-TCKH - 26/03/2020 Thông báo đấu giá ngày 26/3 Thành phố Quy Nhơn 31/03/2020
255/BGPMB-HT - 23/03/2020 V/v thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 51 lô đất ở tại Khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình và Khu tái định phục vụ dự án xây dựng Khu Đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn-N Thành phố Quy Nhơn 25/03/2020
06/BQLDADDTXD&PTQĐ [06/BQLDADDTXD&PTQĐ - 17/03/2020] vv đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các kiểm, khu quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN Thành phố Quy Nhơn 20/03/2020
112/TTPTQĐ-PTQD [112/TTPTQĐ-PTQD - 17/03/2020] V/v gửi nội dung thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để đăng công khai trên Trang thông tin điện tử-N Thành phố Quy Nhơn 18/03/2020
15/CV-PTQĐ - 04/03/2020 thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Cát Lâm, xã Cát Hải và thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.-N Huyện Phù Cát 09/03/2020
09/TTPTQĐ [09/TTPTQĐ - 28/02/2020] vv đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử về thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các điểm khu quy hoạch dân cư trên địa bàn TX AN Thị xã An Nhơn 03/03/2020
14/BGPMB-HT CV 114/BGPMB-HT - 12/02/2020 V/v thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 phiên đấu giá tại khu tái định cư Đê Đông – Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn-N Thành phố Quy Nhơn 17/02/2020
01/TB-TCKH Thông báo số 01/TB-TCKH - 31/01/2020] Thông báo đấu giá đất Thành phố Quy Nhơn 17/02/2020
03/TB-TCKH Thông báo đấu giá Thành phố Quy Nhơn 03/02/2020