Số hồ sơ Trích dẫn Địa điểm Ngày công khai
303/CV-BQL - 23/11/2022 Thông báo đăng tải thông tin công khai đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư năm 2021 xã Mỹ Quang - Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 23/11/2022
121/BQLDA - 22/11/2022 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (đợt 1) Huyện Vân Canh 23/11/2022
492/BQLDA ĐTXD&PTQĐ - 21/11/2022 Thông báo đấu giá quyền SDĐ tại các Khu, Điểm quy hoạch dân cư trên địa bàn TX An Nhơn Thị xã An Nhơn 23/11/2022
91/BQLDA ĐTXD&PTQĐ - 21/11/2022 Thông báo đấu giá quyền SDĐ tại khu dân cư Đông Bàn Thành 2, Khu vực Bả Canh, phường Đập Đá, TX An Nhơn Thị xã An Nhơn 23/11/2022
1244/BQL-PTQĐ - 18/11/2022 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Huyện Hoài Nhơn 23/11/2022
433/CV-BQL - 04/11/2022 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các Khu QHDC xã Cát Hanh, xã Cát Tân và xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Huyện Phù Cát 08/11/2022
60/CV-BQLDA - 04/11/2022 Thông tin đấu giá đất tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (lần 2) Huyện Tuy Phước 07/11/2022
703/TTPTQĐ-PTQD - 28/10/2022 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để đăng công khai trên Trang thông tin điện tử (Long vân - Trần Quang Diệu) Thành phố Quy Nhơn 30/10/2022
402/CV-BQL - 20/10/2022 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu QHDC xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (đợt 2) Huyện Phù Cát 23/10/2022