Số hồ sơ Trích dẫn Địa điểm Ngày công khai
139/CV-BQL - 17/03/2023 139/CV-BQL - 17/03/2023] Về việc đề nghị đăng tải công khai thông tin về thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các Khu QHDC xã Cát Khánh, xã Cát Tường và xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát.-N Huyện Phù Cát 20/03/2023
03/TB-TCKH - 03/03/2023 Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và các thủ tục có liên quan (Thành phố Quy Nhơn) Thành phố Quy Nhơn 12/03/2023
117/CV-BQL - 10/03/2023 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại tại Khu QHDC phía Đông suối ông Sung thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Huyện Phù Cát 10/03/2023
19/ĐGBĐ - 23/02/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 11 đường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn Thành phố Quy Nhơn 28/02/2023
56/CV-BQLDA - 21/02/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 22 lô đất ở nhỏ lẻ nằm xen kẽ trong khu dân cư tại các xã Tây Bình, Tây Vinh và Bình Nghi, huyện Tây Sơn Huyện Tây Sơn 27/02/2023
23 /ĐGBĐ - 24/02/2023 Thông báo đấu giá cơ sở nhà, đất số 11 đường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn. Thành phố Quy Nhơn 27/02/2023
19/TB-TTĐGTS - 17/02/2023 Thông báo V/v đấu giá Quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu dân cư Đồng Cây Keo tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Huyện Tây Sơn 23/02/2023
67/CV-BQL - 17/02/2023 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu QHDC xã Cát Minh và Khu QHDC chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp với đường giao thông và khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát. Huyện Phù Cát 20/02/2023
01/TB-TCKH - 18/01/2023] Thành phố Quy Nhơn Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và các thủ tục có liên quan Thành phố Quy Nhơn 15/02/2023