Số hồ sơ Trích dẫn Địa điểm Ngày công khai
1229/BQL - 15/09/2023 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Huyện Hoài Nhơn 20/09/2023
164/BQLDA - 20/09/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (đợt 1) Huyện Vân Canh 20/09/2023
602/CV-BQL - 12/09/2023 602/CV-BQL - 12/09/2023] Về việc đề nghị đăng tải công khai thông tin về thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất còn lại tại Khu QHDC xã Cát Hưng và Khu QHDC phía Đông suối ông Sung thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Huyện Phù Cát 13/09/2023
192/CV-BQLDA - 11/09/2023 Thông báo đấu giá QSD đất tại KDC Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước Huyện Tuy Phước 11/09/2023
414/BQLDAĐTXD&PTQĐ - 07/09/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các Khu quy hoạch dân cư tại địa bàn thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 07/09/2023
318/CV-BQLDA - 07/09/2023] VềThông báo đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu dân cư Đồng Cây Keo tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn Huyện Tây Sơn 07/09/2023
87/CV-QLDA - 06/09/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 49 lô đất ở tại Khu B, D, Khu dân cư trung tâm xã Vĩnh Hiệp. Huyện Vĩnh Thạnh 06/09/2023
402/BQLDAĐTXD&PTQĐ - 29/08/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các Khu, Điểm quy hoạch dân cư tại địa bàn thị xã An Nhơn Thị xã An Nhơn 30/08/2023
1137/BQL - 30/08/2023 Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn Huyện Hoài Nhơn 30/08/2023