Về việc quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 14:14:33, ngày: 19/08/2015 GMT +7)

Ngày 25/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn, trong đó tại điểm b, Khoản 1, Điều 7 và điểm b, Khoản 3, Điều 9 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dâ...

Kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015) (Lúc 15:45:43, ngày: 29/07/2015 GMT +7)

Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015), ngày 24/7, Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp đã thăm và tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phúc (phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn) và gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc (phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn) là Anh h&u...

Công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ (Lúc 15:51:28, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại UBND thị trấn Phù Mỹ. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính và Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng đại diện Lãnh đạo UBND thị trấn Phù Mỹ, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Mỹ và các bộ phận, cá nhân có liên quan của UBND thị trấn Phù Mỹ.   ...

Công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung (Lúc 15:37:09, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Bảo tàng Quang Trung. Theo Quyết định số 1486/QĐ-STC-TTr ngày 22/5/201...

Tập huấn phần mềm quản lý tài sản công (Lúc 15:33:50, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Trong hai ngày 25 và 26/05/2015 tại Hội trường Khách sạn Thanh Bình, Sở Tài chính Bình Định phối hợp với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) - Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai, đào tạo Phần mềm Quản lý Tài sản nhà nước (QLTSNN) dưới 500 triệu đồng cho ...

Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 04 tháng đầu năm 2015 (Lúc 13:29:58, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Ngay sau khi UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước” trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 20/3/2014 cho thấy tình hình lập báo cáo quyết toán  các dự án, công trình hoàn thành trong tháng 4 năm 2015 đã có sự chuyển bi...

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2015 (Lúc 13:29:08, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015....

Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 tại Sở Tài chính Bình Định (Lúc 13:28:48, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (08/3/1910 - 08/3/2015), chiều ngày 08/3/2015 Ban chấp hành Công đoàn Sở Tài chính Bình Định đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm tại cơ quan. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở, đồng chí Đặng Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn cùng các đoàn viên công đoàn Sở.    Đồng chí Lê Hoàng Nghi đã thay mặt Lãnh đạo Sở chú...

Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 của Sở Tài chính Bình Định (Lúc 13:26:14, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5718/UBND-KTN ngày 17/12/2014 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan và Hội nghị người lạo động năm 2015; chiều ngày 11/02/2015, Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 của Sở Tài chính được tổ chức tại tr...