Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách năm 2017 tại Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp Bình Định

Bài đăng vào lúc: 09:30:36, ngày: 09/04/2018 GMT +7


Sáng ngày 04 tháng 4 năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định số 57/QĐ-STC ngày 23/3/2018 của Giám đốc  Sở Tài chính về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp Bình Định. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện Sở Tài chính có ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở và Đoàn thanh tra tài chính; đại diện Sở Tư pháp có ông Trương Đình Hy, Phó Giám đốc và đại diện Phòng Công chứng số 1 có ông Tôn Thanh Xuân, Trưởng phòng; Hà Văn Phong, Kế toán cùng một số ông, bà khác đại diện cho các bộ phận có liên quan.
Theo Quyết định số 57/QĐ-STC ngày 23/3/2018, Đoàn thanh tra có 03 thành viên do ông Nguyễn Công Danh – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng Đoàn và tiến hành thanh tra tại đơn vị trong thời hạn 10 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
Ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 59/QĐ-STC ngày 27/3/2018 của Giám đốc Sở Tài chính.
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp Bình Định là cuộc thanh tra thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tài chính./.

Thanh tra Sở Tài chính