Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính-ngân sách tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 10:23:48, ngày: 26/03/2018 GMT +7


Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Sở Tài chính công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, đại diện Sở Tài chính có ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở; ông Phan Ngọc Phú , Chánh Thanh tra Sở và Đoàn thanh tra tài chính. Đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định có các ông, bà: Ngô Thanh Lý, Chủ tịch; Trần Đình Cảnh, Phó Chủ tịch; Lê Thị Ngọc Sương, Kế toán.
Theo Quyết định số 33/QĐ-STC ngày 26/02/2018 của Giám đốc Sở Tài chính đã công bố, Đoàn thanh tra có 04 thành viên gồm các thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài chính, do ông Phạm Văn Dũng – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách các năm 2015, 2016, 2017 tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định trong thời hạn 10 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 
Ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 35/QĐ-STC ngày 27/02/2018 của Giám đốc Sở Tài chính.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định thuộc Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở Tài chính./.

Thanh tra Sở Tài chính