Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Cơ sở nhà, đất số 35 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Lúc 17:38:00, ngày: 07/04/2023 GMT +7)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Cơ sở nhà, đất số 35 Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Xem chi tiết

Thông báo Công khai Danh mục 06 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (Lúc 17:36:00, ngày: 07/04/2023 GMT +7)

Thông báo Công khai Danh mục 06 TTHC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết

QĐ thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận TTHC bằng hình thức trực tuyến (Lúc 22:32:00, ngày: 05/04/2023 GMT +7)

QĐ thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận TTHC bằng hình thức trực tuyến. Xem chi tiết

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2023 (Lúc 22:27:00, ngày: 05/04/2023 GMT +7)

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2023. Xem chi tiết

Thông báo Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý II năm 2023 (Lúc 12:36:00, ngày: 28/03/2023 GMT +7)

Thông báo số 25/TB-STC ngày 27/03/2023 THÔNG BÁO Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý II năm 2023. Xem chi tiết

Thông báo: về việc đề nghị gửi báo giá máy vi tính để phục vụ mua sắm trang thiết bị ngành Tài chính năm 2023 (Lúc 09:35:00, ngày: 03/03/2023 GMT +7)

Cv số 585/STC-DNTH ngày 02/03/2023 của Sở Tài chính về việc đề nghị gửi báo giá máy vi tính để phục vụ mua sắm trang thiết bị ngành Tài chính năm 2023. Xem chi tiết      Phụ lục     Danh sách

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 11 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Lúc 10:47:00, ngày: 21/02/2023 GMT +7)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 11 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 02A Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn (Lúc 10:46:00, ngày: 21/02/2023 GMT +7)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 02A Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

Thông báo Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý I năm 2023 (Lúc 16:53:00, ngày: 03/01/2023 GMT +7)

THÔNG BÁO Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý I năm 2023. Xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2023 (Lúc 15:45:00, ngày: 03/12/2022 GMT +7)

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau: I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 1. Tiếp công dân định kỳ Giám đốc Sở Tài chính tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 24 hằng tháng tại Phòng tiếp công dân của Sở (nếu trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định thì được tổ chức vào ngày làm việc liền kề tiếp theo), cụ thể: Tháng Người tiếp công dân Chức vụ Ngày...