In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Đăng ký và cam kết công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng

Bài đăng vào lúc: 16:38:10, ngày: 15/06/2016 GMT +7


Sở Tài chính thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở phải thực hiện nộp Hồ sơ đăng ký tại Sở Tài chính và Sở Xây dựng theo quy định tại Phụ lục 01.

Đối với việc đăng ký và cam kết đưa thông tin đăng tải trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, hồ sơ đăng ký được quy định tại Phụ lục 02.

Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện đúng theo các nội dung quy định nêu trên, Liên Sở Tài chính-Xây dựng sẽ không xem xét việc đăng công bố giá vật liệu xây dựng của tổ chức, doanh nghiệp đó do không đủ điều kiện theo quy định.

Bảng đăng ký và cam kết đề nghị gửi theo địa chỉ:

Phòng Quản lý giá và công sản - Sở Tài chính Bình Định, 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn (Điện thoại: 056.3829800)

Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Bình Định, 32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn (Điện thoại: 056.3823152)

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trong và ngoài tỉnh thực hiện./.


Phụ lục 01

Hồ sơ quy định đăng ký công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng
 
1. Hồ sơ đăng ký công bố lần đầu:
- Công văn gửi Liên Sở Tài chính-Xây dựng đề nghị thực hiện công tác đăng ký và cam kết đối với việc đưa thông tin đăng tải trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng (Phụ lục 02);
- Đăng ký kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp vật liệu xây dựng do cấp có thẩm quyền cấp, phù hợp với chủng loại vật liệu đề nghị công bố;
- Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá;
- Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có);
- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, kèm theo hồ sơ kiểm định chất lượng của cấp có thẩm quyền cấp (đối với các sản phẩm không thuộc danh mục theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng);
- Chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy theo danh mục được quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ Xây dựng;
- Danh sách một số công trình đã và đang sử dụng sản phẩm (kèm theo bản sao hợp đồng cung ứng, hóa đơn bán sản phẩm tại thời điểm gần nhất);
- Catalog giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Bảng xây dựng giá thành phẩm của doanh nghiệp sản xuất hoặc doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng;
- Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin: giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm thuế GTGT và là giá bán đến chân công trình).
2. Trong thời kỳ công bố giá, nếu các đơn vị có sự thay đổi về: giấy phép, địa điểm, giá bán, danh sách phân phối...thì bổ sung hồ sơ để được công bố kỳ tiếp theo như sau:
- Công văn gửi Liên Sở Tài chính-Xây dựng đề nghị được công bố vật liệu;
- Thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất của đơn vị, thông tin liên lạc của người phụ trách đăng ký công bố giá (nếu thay đổi);
- Danh sách các đại lý phân phối sản phẩm có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu thay đổi);
- Bảng giá bán của sản phẩm bao gồm các thông tin: giá bán của Quý trước, giá bán tại thời điểm hiện tại (lưu ý: ghi rõ tên, mã, chủng loại, quy cách, kích thước, thông số kỹ thuật của sản phẩm; giá chưa bao gồm thuế GTGT và là giá bán đến chân công trình) (nếu thay đổi);
- Nguyên nhân thay đổi giá bán của sản phẩm so với kỳ công bố trước (nếu có);
- Các nội dung thay đổi khác (nếu có).
3. Yêu cầu đối với hồ sơ:
- Toàn bộ hồ sơ phải được ký và đóng dấu của đơn vị cung cấp;
- Thời điểm tiếp nhận hồ sơ công bố giá: trước ngày 15 của tháng;
- Địa điểm nhận hồ sơ công bố giá: Gửi đồng thời 02 bộ hồ sơ đến:
+ Phòng Quản lý giá và công sản - Sở Tài chính Bình Định (Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn - Điện thoại: 056.3829800);
+ Phòng Quản lý Xây dựng - Sở Xây dựng Bình Định (Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn - Điện thoại: 056.3823152).
 


Phụ lục 02
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢNG ĐĂNG KÝ VÀ CAM KẾT

Nội dung hồ sơ đề xuất đưa thông tin đăng tải trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tài chính-Xây dựng
 
                                                                         Kính gửi:
                                                                                               - Sở Tài chính tỉnh Bình Định;
                                                                                               - Sở Xây dựng tỉnh Bình Định.

Căn cứ Quy trình ban hành công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng, Doanh nghiệp chúng tôi đăng ký và cam kết nội dung hồ sơ đề xuất đưa thông tin đăng tải trong công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Liên Sở Tài chính-Xây dựng như sau:
     1. Thông tin chung về Doanh nghiệp: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email, Giám đốc, người đại diện...; tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp.
     2. Những nội dung cam kết thực hiện:
     - Chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp mình;
     - Giá đăng ký, kê khai giá phải phù hợp với giá giao dịch trên thị trường (giá thực tế đơn vị bán);
     - Đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm theo đúng chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp;
     - Đơn vị thực hiện đăng ký giá, kê khai giá cho Sở Tài chính, Sở Xây dựng trước ngày 15 hàng tháng;
     - Trường hợp các đơn vị có sự thay đổi và biến động về: giấy phép, địa điểm, giá bán, danh sách phân phối...trong tháng đề nghị đơn vị đăng ký giá, kê khai lại giá gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng (fax Sở Tài chính: 056.3828859 và fax Sở Xây dựng: 056.3822882) và bản chính gửi theo đường bưu điện chậm nhất trước 5 ngày đơn vị thực hiện giá mới.
     Nếu các nội dung quy định tại Quy trình ban hành công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng và các nội dung cam kết nêu trên không được thực hiện, đơn vị sẽ không được Liên Sở Tài chính-Xây dựng xem xét đưa thông tin đăng tải lên Thông báo công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng./.
                                                                                          ..................., ngày .......tháng......năm.........
                                                                                                                      GIÁM ĐỐC