Cỡ chữ:A | A- |A+

Thông báo triển khai giải quyết theo cơ chế "một cửa" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 11:44:14, ngày: 17/07/2015 GMT +7


V/v Thông báo triển khai giải quyết theo cơ chế "một cửa" tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài chính, bạn đọc vui lòng tải tài liệu dưới đây: