Cỡ chữ:A | A- |A+

Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 17:08:00, ngày: 26/12/2022 GMT +7


QĐ số 4444/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 V/v về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Bình Định.  Xem chi tiết tại đây    Phụ lục

STTTiêu đề của danh sáchNăm báo cáoTên biểu mẫu báo cáoNgày QĐ công bốSố quyết địnhNgày công khai trên cổngTải file
1Cân đối ngân sách địa phương năm 20232023Biểu số 46/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B46-TT343-52
2Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20232023Biểu số 47/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B47-TT343-52
3Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 20232023Biểu số 48/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B48-TT343-52
4Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20232023Biểu số 49/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND 26/12/2022DT-2023-N-B49-TT343-52
5Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20232023Biểu số 50/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B50-TT343-52
6Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20232023Biểu số 51/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B51-TT343-52
7Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20222023Biểu số 52/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B52-TT343-52
8Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 20232023Biểu số 53/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B53-TT343-52
9Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20232023Biểu số 54/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B54-TT343-52
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20232023Biểu số 55/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B55-TT343-52
11Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 20232023Biểu số 56/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND 26/12/2022DT-2023-N-B56-TT343-52
12Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20232023Biểu số 57/CK-NSNN26/12/2022 4444/QĐ-UBND 26/12/2022DT-2023-N-B57-TT343-52
13Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20232023Biểu số 58/CK-NSNN26/12/20224444/QĐ-UBND26/12/2022DT-2023-N-B58-TT343-52