Cỡ chữ:A | A- |A+

QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Bình Định

Bài đăng vào lúc: 08:00:00, ngày: 05/01/2018 GMT +7


QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Bình Định. 
Xem chi tiết tại đây