In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý I năm 2022

Bài đăng vào lúc: 16:43:00, ngày: 13/04/2022 GMT +7


Công văn số  965/STC-QLNS - 13/04/2022 V/v công khai tài chính Quý I năm 2022.     Xem chi tiết    Phụ lục   Thuyết minh
 
TT Tiêu đề của danh sách Năm báo cáo Tên biểu mẫu báo cáo Ngày công bố Số quyết định Ngày công khai trên cổng Tải file
1 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu số 59/CK-NSNN 13/4/2022 965/STC-QLNS 13/4/2022 TH-2022-Q1-B59-TT343-52
2 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu số 60/CK-NSNN 13/4/2022 965/STC-QLNS 13/4/2022 TH-2022-Q1-B60-TT343-52
3 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu số 61/CK-NSNN 13/4/2022 965/STC-QLNS 13/4/2022 TH-2022-Q1-B61-TT343-52