TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ KTXA NĂM 2020 (Lúc 16:03:00, ngày: 26/10/2020 GMT +7)

Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã. Để tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành, quyết toán ngân sách, Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ chức nâng cấp, cập nhật phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA đáp ứng chế độ kế toán mới và...

Sở Tài chính Bình Định chung tay cùng cộng đồng thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai (Lúc 10:05:00, ngày: 22/10/2020 GMT +7)

Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định về ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung  khắc phục hậu quả thiên tai; mỗi công chức và người lao động của Sở Tài chính đã đóng góp 02 ngày lương để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt. Chiều ngày 21 tháng 10 ...

Chương trình tập huấn phần mềm quản lý Lưu trú cho phòng tài chính - kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (Lúc 07:44:00, ngày: 02/10/2020 GMT +7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/5/2018 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Tài chính đã tổ chức triển khai tập huấn cho các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú nộp hồ sơ kê khai giá thông qua môi trường mạng tại trang website http://quanlyluutru.binhdinh.gov....

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện tinh giản biên chế của Sở Tài chính Bình Định (Lúc 15:13:00, ngày: 17/09/2020 GMT +7)

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính Bình Định hết sức quan tâm đến công tác này. Năm 2018,  thực hiện Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ng...

Những kết quả đáng ghi nhận về phong trào thi đua cải cách hành chính trong thời gian qua của Sở Tài chính Bình Định (Lúc 15:14:00, ngày: 08/06/2020 GMT +7)

Trong những năm qua, Sở Tài chính luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ chính trị của cơ quan cần phải phấn đấu thực hiện có hiệu quả nên Đảng ủy, người đứng đầu cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ CCHC theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy; Quyết định số 536/QĐ...

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII (Lúc 14:24:00, ngày: 02/06/2020 GMT +7)

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND thị xã An Nhơn về thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa XII và HĐND thị xã khóa XI, ngày 01/6/2020, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại phường Nhơn Hưng và phường Nhơn Thành.   ...

Chương trình tập huấn trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá trên hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (Lúc 16:44:00, ngày: 29/04/2020 GMT +7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 và Công văn số 972/BTC-QLG ngày 24/01/2018, Sở Tài chính đã xây dựng Đề cương Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.  Trên cơ sở đó, ngày 27/4/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Chuyển Đổi...

Thăm mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (Lúc 08:41:00, ngày: 27/04/2020 GMT +7)

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2020), sáng ngày 23/4/2020, đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo Văn phòng Sở và các đoàn viên thanh niên đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thôi đang được Sở Tài chính nhận phụng dưỡng tạ...

Sở Tài chính chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 (Lúc 14:51:00, ngày: 27/03/2020 GMT +7)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính Bình Định đã ủng hộ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhằm chung tay cùng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, mỗi công chức và người lao động của Sở Tài chính đã đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ, hỗ trợ cộng đồng. Chiều ngày 26 tháng 3 năm 2020, Sở Tài chính đã ủng h...

Chương trình tập huấn hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương (Lúc 15:06:00, ngày: 10/03/2020 GMT +7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 và Công văn số 972/BTC-QLG ngày 24/01/2018, Sở Tài chính đã xây dựng Đề cương Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 13/9/2019.  Trên cơ sở đó, ngày 06/3/2020, Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Toàn Cầu tiến hành...