In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023 – 2025 tại thị xã An Nhơn.

Bài đăng vào lúc: 12:13:00, ngày: 31/03/2023 GMT +7


Chiều ngày 25/3/2023, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Lớp bồi dưỡng với Chuyên đề một số vấn đề về quản lý ngân sách cấp xã tại Trung tâm Chính trị thị xã An Nhơn (Hội trường Lớn - Số 59 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn). Lớp bồi dưỡng này được tổ chức Đợt 2 (từ ngày 24/3/2023 đến ngày 26/3/2023) tại thị xã An Nhơn, thuộc Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023 – 2025 theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh.

 
Chuyên đề quản lý ngân sách cấp xã của Sở Tài chính


Tham gia Lớp bồi dưỡng của Sở Tài chính gồm có 135 cán bộ, công chức của 57 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và thị xã An Nhơn; trong đó có 56 cán bộ là Chủ tịch xã và 79 công chức Tài chính - Kế toán.

 
Có 135 cán bộ, công chức cấp xã tham dự Lớp bồi dưỡng
Báo cáo trực tiếp tại Lớp bồi dưỡng là đồng chí Lê Hoàng Nghi – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Bên cạnh các nội dung triển khai giống với Lớp bồi dưỡng tại thị xã Hoài Nhơn như truyền đạt các kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức đối với lĩnh vực quản lý ngân sách cấp xã và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực thi công vụ tại địa phương; đồng chí đã tập trung trao đổi với các cán bộ, công chức xã nhiều hơn về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ (cụ thể: việc phối hợp với Kho bạc nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát chi, công tác mua sắm tài sản tại đơn vị,…)
 
Một công chức Kế toán ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát đang trình bày các vướng mắc phát sinh trong công việc
           

Nhìn chung, Lớp bồi dưỡng quản lý ngân sách cấp xã của Sở Tài chính đã đáp ứng được mục tiêu trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành với thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, đủ năng lực thi hành công vụ, đáp ứng yêu cầu công tác. Trong thời gian đến, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố giai đoạn 2023 - 2025 của UBND tỉnh đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh Bình Định.
  
Phạm Việt Linh