Tình hình và kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng 06 tháng năm 2018 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2018 (Lúc 16:51:53, ngày: 25/06/2018 GMT +7)

Chiều ngày 22/6/2018, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ 06 tháng năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chín...

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Lúc 11:07:17, ngày: 22/01/2018 GMT +7)

Ngày 19/01/2018, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức triển khai chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Sở Tài chính triển khai chuyên đề năm 2018   Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư, Phó Giám đốc...

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Lúc 15:12:29, ngày: 22/12/2017 GMT +7)

Ngày 22/12/2017, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ Sở Tài chính. Hội nghị đã được quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 t...

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Lúc 17:07:33, ngày: 18/08/2017 GMT +7)

Chiều này Ngày 18/8/2017, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đảng viên, cán bộ, công chức trong Đảng bộ Sở Tài chính. Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  và đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở báo cáo truyền đạt những nội dung c...

Đảng ủy Sở Tài chính làm việc với Đoàn thanh niên để đánh giá kết quả công tác đoàn 7 tháng đầu năm 2017 và giao lưu, trao đổi một số kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn và quá trình công tác tại cơ quan (Lúc 16:00:40, ngày: 03/08/2017 GMT +7)

Ngày 02/8/2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã có buổi làm việc với Đoàn thanh niên Sở Tài chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác đoàn, phong trào thanh niên 7 tháng đầu năm 2017 và giao lưu, trao đổi một số nội dung, kinh nghiệm trong hoạt động công tác đoàn và quá trình công tác tại cơ quan.     Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đ...

Đại hội chi bộ Phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2017-2020 (Lúc 16:59:47, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 20/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2017-2020, đến dự đại hội có đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài...

Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020 (Lúc 15:43:37, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 20/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và hướng dẫn của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 122/ĐU ngày 04/7/2017 về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 22/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý Giá Công sản nhiệm kỳ 2017-2020. Đến tham ...

Đại hội Chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2017 - 2020 (Lúc 11:12:44, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, lúc 08 giờ, tại Sở Tài chính, Chi bộ Thanh tra đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Có đủ 09 đồng chí trong Chi bộ Thang tra (07 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị) tham dự Đại hội. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Tham dự đại hội còn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng...

Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2017 -2020 (Lúc 08:39:41, ngày: 25/07/2017 GMT +7)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Tài chính tại Công văn số 97/KH-ĐU ngày 20/2/2017 về kế hoạch đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 21/7/2017 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội chi bộ Phòng Tài chính đầu tư nhiệm kỳ 2017 -2020, đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai-Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính; đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính v...

Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2017 - 2020 (Lúc 10:27:49, ngày: 24/07/2017 GMT +7)

Ngày 22/7/2017, tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính, Chi bộ Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.    Đến dự với Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện của Chi bộ Quản lý ngân sách, Chị bộ Tài chính đầu tư, Chi bộ Quản lý giá và công sản, Chi bộ Tin học thống kê - Tài chính doanh ngh...