Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bài đăng vào lúc: 11:13:00, ngày: 30/05/2022 GMT +7


Ngày 26/5/2022, tại trụ sở Sở Tài chính đã diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và Phổ biến Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã chủ trì Hội nghị, cùng tham dự. các đồng chí Lãnh đạo Sở, các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Sở Tài chính.

Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới và một số lưu ý trong thực hiện chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và Phổ biến Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh cho toàn thể công chức và đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Sinh thời, khi đề cập đến đạo đức của cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập nhiều đến chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống dưới. Kỷ luật này là do lòng tự giác của đảng viên về nhiệm vụ của họ đối với Đảng. Chấp hành kỷ luật của Đảng không phải là gò ép mà là sự tác giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Tư tưởng và hành động phải thống nhất với nhau. Sự tự giác càng cao thì tính kỷ luật càng chặt chẽ, nghiêm túc. Bất kỳ hoàn cảnh nào, đảng viên và cán bộ phải ra sức phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình, luôn luôn giữ gìn kỷ luật.
Đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trước tình hình hiện nay đòi hỏi phải có tư duy mới linh hoạt, mềm dẻo trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Cán bộ không chỉ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức mà còn phải có kiến thức về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, văn hóa giao tiếp, hội nhập, kỹ năng làm việc trong điều kiện hiện nay.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ là rất cơ bản, toàn diện, phong phú, sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là khi Đảng đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII).
Chuyên đề năm 2022 cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ đó vận dụng vào xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng bộ Sở Tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị cư cơ quan, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.
Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Đảng bộ Sở Tài chính đã chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, xác định vị trí việc làm, đạt được những kết quả tích cực. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng bộ Sở Tài chính tiếp tục đổi mới về toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ; thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển đúng quy trình quy định, đúng tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực sở trường. Xây dựng nguồn nhân lực trong Đảng bộ có trình độ, bản lĩnh, có tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm.
Đảng ủy Sở Tài chính đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ; mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về công tác cán bộ.
Tiếp theo nội dung, đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính đã phổ biến nhanh Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị hoàn thành nội dung chương trình đề ra, trong đó có nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII kế thừa những đổi mới của Hội nghị lần thứ 4, đó là dành thời gian thảo luận tại Hội trường và tổ với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có trách nhiệm.
Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”. Ban Chấp hành Trung ương cũng bàn và thống nhất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính phổ biến Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy khóa XX thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; tình hình thời sự trong nước và Quốc tế cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Đảng bộ Sở Tài chính.

Quang cảnh Hội nghị

Qua việc tiếp thu các nội dung của Hội nghị, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức của Đảng bộ Sở Tài chính nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở