In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Bình Định.

Bài đăng vào lúc: 08:00:00, ngày: 10/01/2017 GMT +7


QĐ số 64/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 V/v công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách năm 2017 của tỉnh Bình Định. 
Xem chi tiết tại đây