In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021

Bài đăng vào lúc: 13:47:00, ngày: 06/12/2021 GMT +7


Công văn 3735/STC-QLNS ngày 01/12/2021  V/v công khai Tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021. Xem chi tiết PDF    Phụ lục          Thuyết minh  

STT Tiêu đề của danh sách Năm báo cáo Tên biểu mẫu báo cáo Ngày công bố Số quyết định Ngày công khai trên cổng Tải file
1 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 2021 Biểu số 59/CK-NSNN 01/12/2021 3446/STC-QLNS 01/12/2021 TH-2021-N-B59-TT343-52
2 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 2021 Biểu số 60/CK-NSNN 01/12/2021 3446/STC-QLNS 01/12/2021 TH-2021-N-B60-TT343-52
3 Báo cáo số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021 2021 Biểu số 61/CK-NSNN 01/12/2021 3446/STC-QLNS 01/12/2021 TH-2021-N-B61-TT343-52