Cỡ chữ:A | A- |A+

Tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài đăng vào lúc: 10:13:00, ngày: 19/10/2022 GMT +7


Tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam