In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2023

Bài đăng vào lúc: 15:45:00, ngày: 03/12/2022 GMT +7


Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:
I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Tiếp công dân định kỳ
Giám đốc Sở Tài chính tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 24 hằng tháng tại Phòng tiếp công dân của Sở (nếu trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định thì được tổ chức vào ngày làm việc liền kề tiếp theo), cụ thể:
Tháng Người tiếp công dân Chức vụ Ngày, tháng
tiếp công dân
1 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/01 (thứ Ba)
2 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/02 (thứ Sáu)
3 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/3 (thứ Sáu)
4 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/4 (thứ Hai)
5 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/5 (thứ Tư)
6 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 26/6 (thứ Hai)
7 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/7 (thứ Hai)
8 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/8 (thứ Năm)
9 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 25/9 (thứ Hai)
10 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/10 (thứ Ba)
11 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 24/11 (thứ Sáu)
12 Lê Hoàng Nghi Giám đốc Ngày 25/12 (thứ Hai)
Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác ngoài cơ quan hoặc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân.
2. Tiếp công dân thường xuyên
Chánh Thanh tra Sở chủ trì thực hiện tiếp công dân từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định). Trường hợp Chánh thanh tra đi công tác ngoài cơ quan hoặc bận việc đột xuất sẽ phân công một cán bộ thanh tra tiếp công dân.
II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN
- Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân Sở Tài chính.
- Địa chỉ: Số 181 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Sở Tài chính thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân biết, thuận tiện liên hệ./.

Xem chi tiết tại đây