In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 14:50:00, ngày: 08/08/2023 GMT +7


Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết