Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) (Lúc 18:00:00, ngày: 29/08/2019 GMT +7)

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), sáng ngày 28/8/2019, đồng chí Đặng Thu Hương - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở Tài chính đã đến thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thôi, quê quán xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đang được Sở Tài chín...

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 (Lúc 11:03:00, ngày: 21/08/2019 GMT +7)

Trên cơ sở Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025.     Đối tượng hỗ trợ là nông dân, chủ trang trại, người...

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. (Lúc 16:00:00, ngày: 12/08/2019 GMT +7)

Kể từ ngày 01/9/2019, Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có hiệu lực thi hành và thay thế, bãi bỏ Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụ...

Kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 – 2019 của Sở Tài chính (Lúc 12:00:00, ngày: 07/08/2019 GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2017 – 2019 và Công văn số 1041/SNV -VTLT ngày 03/8/2018 của Sở Nội về việc hướng dẫn kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2017 – 2019, ngày 05/8/2019, Đoàn kiểm tra Cụm số 2 bao gồm Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư v...

Công bố Quyết định thanh tra Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định (Lúc 17:20:38, ngày: 31/05/2019 GMT +7)

Ngày 30/5/2019, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 126/QĐ-STC ngày 22/5/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2018 tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định, Đoàn Thanh tra có 03 thành viên do ông Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra tại đơn v...

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 (Lúc 09:21:36, ngày: 02/05/2019 GMT +7)

Ngày 26/4/2019, Sở Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 28 công chức của Sở. Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng có Đại tá Trần Văn Minh, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh; Thượng tá Trần Xuân Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh và Thiếu tá Phan Châu Hùng, Chủ nhiệm khoa Giáo viên Trường Quân sự tỉnh. Đến dự và phát biểu khai mạc lớp học có đồng chí Đặng Thu Hư...

Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo năm 2018 (Lúc 10:31:24, ngày: 22/04/2019 GMT +7)

Ngày 10/04/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo năm 2018, trong đó tại Mục 3 quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm Luật Tố cáo năm 2018, cụ thể:             Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp ...

Công bố Quyết định thanh tra Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Lúc 10:29:59, ngày: 22/04/2019 GMT +7)

Ngày 16/4/2019, sau đợt nghỉ lễ giỗ tổ ngày 10/3, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 79/QĐ-STC ngày 08/4/2019 về việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Công Thương Bình Định, Đoàn thanh tra có 03 thành viên do ông Trương Văn Phương - Phó Chán...

Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (Lúc 16:11:54, ngày: 19/03/2019 GMT +7)

Ngày 30/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước (gọi tắt là Nghị định số 10/2019/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2019 và thay thế Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh ng...

Công bố Quyết định thanh tra Trường Phổ thông cấp 2,3 Dân tộc nội trú Vân Canh (Lúc 16:13:41, ngày: 18/03/2019 GMT +7)

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2019, Thanh tra Sở Tài chính tổ chức công bố Quyết định số 38/QĐ-STC ngày 27/2/2019 của Giám đốc  Sở Tài chính về thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Trường Phổ thông cấp 2,3 Dân tộc nội trú Vân Canh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Ng...