Sở Tài chính phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017 (Lúc 14:14:31, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT - TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra, đồng thời, bám sát hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Chính phủ tại công văn số 2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, ki...

Kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 tại Sở Tài chính năm 2016 (Lúc 09:23:39, ngày: 02/12/2016 GMT +7)

Trong năm 2016, Sở Tài chính Bình Định đã triển khai 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Cấp mã số sử dụng ngân sách (6 bộ thủ tục hành chính); Kê khai giá, đăng ký giá (2 bộ thủ tục hành chính).               Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Định   -Về lĩnh vực giá theo Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính: Đăng ký giá và kê khai giá của các doanh nghiệ...

Những điểm mới trong việc khấu hao tài sản đối với tài sản nhà hỗn hợp, cho thuê (Lúc 16:46:07, ngày: 10/11/2016 GMT +7)

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.           Điểm bổ sung quan trọng của Thông tư này nêu rõ:           Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để ...

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Lúc 16:27:07, ngày: 03/11/2016 GMT +7)

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác. Nghị định này không điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công l...

Sở Tài chính Bình Định triển khai giải pháp hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ (Lúc 16:39:15, ngày: 05/09/2016 GMT +7)

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/06/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Ch...

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bình Định đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 (Lúc 10:54:50, ngày: 01/09/2016 GMT +7)

Nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, chiều ngày 31/8/2016, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1925, quê quán xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.   Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, P...

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bình Định đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ (Lúc 14:44:22, ngày: 26/07/2016 GMT +7)

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), sáng ngày 25/7, đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Đặng Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn Sở Tài chính đến thăm và tặng qu&agra...

Kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 – 2016 của Sở Tài chính (Lúc 14:46:37, ngày: 18/07/2016 GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm 2014 – 2016; Công văn số 1610/SNV -VTLT ngày 27/12/2014 của Sở Nội về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2014 – 2016; ngày 24/6/2016 Đoàn ...

Công bố quyết định thanh tra tại UBND phường Nhơn Phú (Lúc 15:19:30, ngày: 05/04/2016 GMT +7)

Ngày 15 tháng 3 năm 2016, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định số 650/QĐ-STC-TTr ngày 03/3/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2015 tại UBND phường Nhơn Phú (thuộc thành phố Quy Nhơn). Tham dự c...

Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính đã góp phần tăng cường khả năng tự chủ, nâng cao công suất và hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước (Lúc 09:44:54, ngày: 21/03/2016 GMT +7)

Ngày 06/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ. Theo đó, ngày 16/02/2016,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà n...