Cỡ chữ:A | A- |A+

Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017 thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 14:03:49, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 80-KH/ĐU ngày 23/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
Theo Hướng dẫn số 05/HD-ĐU ngày 09/01/2015, Đảng ủy Sở Tài chính chỉ đạo 03 Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, trong hai ngày 05-06/02/2015. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính. Đặc điểm các Chi bộ trực thuộc Sở Tài chính được hình thành từ đảng viên của các phòng nghiệp vụ liên quan ghép lại. Theo đó, Chi bộ 1 hình thành từ 3 phòng Ngân sách, Hành chính sự nghiệp, Tin học và Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Chi bộ 2 từ phòng Đầu tư, phòng Quản lý Giá Công sản, Chi bộ 3 từ phòng Tài chính doanh nghiệp, Văn phòng và Thanh tra Sở. 

Tại Đại hội, các Chi bộ đã thảo luận để bổ sung và đi đến thống nhất các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017:

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015: Hoàn thành tốt và xuất sắc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là công tác chuyên môn: tham mưu quản lý, điều hành ngân sách theo Luật Ngân sách. Trong nhiệm kỳ qua đã đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán ngân sách năm 2012, 2013 và 2014 cơ bản đáp ứng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc phân bổ, giao dự toán ngân sách đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định.
Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành, triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài chính. Xây dựng   và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; Đầu tư thêm cơ sở hạ tầng truyền thông, thiết bị tin học, đặc biệt nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử vào ứng dụng cho công tác văn thư và điều hành tác nghiệp,…; về thanh tra đã tiến hành thanh tra 21 đơn vị sử dụng ngân sách và phát hiện sai phạm 27,7 tỷ đồng, thanh tra 223 tổ chức đơn vị trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định đã phát hiện sai phạm là 230 triệu đồng,…; về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp tại 10 doanh nghiệp, thực hiện 100% kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp theo kế hoạch duyệt; về công tác quản lý đầu tư và giá, thực hiện thẩm tra dự toán quyết toán hoàn thành là 683 dự án, phát hiện sai sót 13 tỷ đồng, Tham gia phối hợp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh như: Khu kinh tế Nhơn Hội; khu du lịch Hải Giang; nâng cấp Quốc lộ 1A, 1D và Quốc lộ 19; Bệnh viện hạng đặc biệt; phối hợp thực hiện bê tông giao thông nông thôn; công việc đột xuất bức xúc di dời tàu thuyền, chồ rớ đang neo đậu dọc đường Xuân Diệu - An Dương Vương vào khu vực Đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn và một số công trình khác; tính toán đề xuất kịp thời phê duyệt giá trị tàu, trang thiết bị, ngư lưới cụ, thu nhập bình quân của các chủ tàu đối với các tàu được huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2014 để hỗ trợ theo quy định. 
Về công tác xây dựng Đảng: Giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nguyến tắc tập trung dân chủ, tổ chức và đăng ký học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên mới, các Chi bộ trực thuộc hàng năm đều được công nhận danh hiệu “Chi bộ, trong sạch, vững mạnh”, có Chi bộ 3 02 năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ, trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017: các Chi ủy tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng viên ,…Đặc biệt, tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội, bầu Ban chấp hành Chi ủy mới cho nhiệm kỳ 2015-2017./. 

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017:
 
Chi bộ 1


Chi bộ 2


Chi bộ 3

   Đặng Thu Hương
Phó Bí thư Đảng ủy - Chánh Văn phòng Sở TC