Cỡ chữ:A | A- |A+

Sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng bộ Sở Tài chính

Bài đăng vào lúc: 13:58:35, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Chiều ngày 18/07/2014, tại hội trường Sở Tài chính Bình Định, Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 06 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác tác lãnh đạo của Đảng bộ 06 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi họp cùng 41 cán bộ, công chức là đảng viên tham gia. 
  
Báo cáo sơ kết của Đảng bộ đã đánh giá hoàn thành tốt công việc đề ra 6 tháng đầu năm 2014 về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra giám sát; công tác tổ chức cơ sở Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác lãnh đạo thanh niên, các đoàn thể quần chúng; công tác phát triển Đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí trong Đảng bộ,… và đặc biệt là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã hoàn thành xuất sắc. 
Buổi sơ kết dành nhiều thời gian cho việc thảo luận kế hoạch 6 tháng còn lại cuối năm 2014, nhất là thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.
Buổi sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng bộ Sở Tài chính diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và đạt được kết quả như dự kiến./.