In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bài đăng vào lúc: 09:36:02, ngày: 24/12/2018 GMT +7


- Thông báo số 92/TB-STC ngày 28/4/2017 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Bình Định thuộc danh mục phải kê khai giá theo quy định tại Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Xem chi tiết
- Công văn số 1684/STC-GCS ngày 19/6/2017 của Sở Tài chính về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh (lần 2). Xem chi tiết .
- Thông báo số 188/TB-STC ngày 25/7/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết Phụ lục
- Công văn số 1898/STC-TTr ngày 06/8/2018 của Sở Tài chính về việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Xem chi tiếtPhụ lục
- Công văn số 2165/STC-QLGCS ngày 07/9/2018 của Sở Tài chính về việc kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (lần 2). Xem chi tiết    Phụ lục
- Công văn số 3060/STC-QLGCS ngày 06/12/2018 của Sở Tài chính về việc kê khai giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh (lần 3). Xem chi tiết      Phụ lục