In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Hướng dẫn các tổ chức sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát, kê khai lại giá

Bài đăng vào lúc: 16:23:53, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, trong đó quy định từ ngày 01/01/2015 thuế giá trị gia tăng các mặt hàng phân bón và thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ 5% chuyển sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt khác, theo nhận định của Bộ Tài chính thì từ quý III/2014 đến nay, giá phân bón Urê trên thị trường thế giới và giá các nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi và giá xăng dầu trong nước biến động giảm mạnh, tuy nhiên giá các mặt hàng phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể hiện rõ xu hướng giảm.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 87/BTC-QLG ngày 06/01/2015 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (có phụ lục danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kèm theo) thực hiện các nội dung sau đây:

1. Rà soát chi phí đầu vào, thực hiện giảm giá trước biến động giảm giá của các yếu tố đầu vào.

2. Thực hiện kê khai lại giá theo quy định tại biểu mẫu Phụ lục số 4 Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật giá, trong đó phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động đến giá bán hàng hóa thực hiện kê khai giá.

Đồng thời kèm theo Bảng thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa.

(Tải biểu mẫu phụ lục)

Việc rà soát, kê khai lại giá theo yêu cầu phải gửi về Sở Tài chính Bình Định (Phòng Quản lý Giá - Công sản, ĐT: 056.3829.800) chậm nhất trước ngày 23/01/2015.

3. Trường hợp các đơn vị không thực hiện rà soát, kê khai lại giá, không thực hiện niêm yết giá đã kê khai theo quy định và bán không đúng theo giá đã niêm yết thì sẽ bị xử lý vi phạm trong lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật.