In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Một số quy định về kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải ô tô

Bài đăng vào lúc: 16:30:54, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Giá cước vận tải bằng ô tô được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự cạnh tranh về giá của các đơn vị sản xuất, kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật và là yếu tố cấu thành quan trọng trong giá thành sản phẩm, dịch vụ. Do đó, người dân luôn quan tâm, theo sát mỗi diễn biến, biến động của giá cước vận tải hiện nay. Xuất phát từ thực tế và để tăng cường công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô góp phần xây dựng giá cả hợp lý trên thị trường; ngày 15/10/2014, Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT về Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vân tải đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2014 (thay thế Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải)
Nội dung mới của Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của  Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải cụ thể như sau:
1. Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định;
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.
2. Các đơn vị kinh doanh cước vận tải kê khai lại giá khi điều chỉnh tăng, giảm giá vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó do các yếu tố hình thành giá thay đổi. Trường hợp tăng, giảm giá so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó trong phạm vi 3%, đơn vị không phải thực hiện kê khai lại, nhưng phải gửi thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh cho cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá trước khi áp dụng giá mới.
3. Thời điểm kê khai giá: Đơn vị thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền ít nhất 5 ngày làm việc trước khi thực hiện theo giá kê khai. 
4. Hồ sơ kê khai giá được lập hai bộ (02 bộ) theo mẫu thống nhất do Liên Bộ Tài chính, Giao thông Vận tải quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 (01 bộ gửi Sở Tài chính và 01 bộ lưu trữ tại đơn vị- kèm 01 phong bì có dán tem, ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị). Đồng thời, các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện hình thức niêm yết giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 của Thông tư này.
Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định danh mục giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và niêm yết giá bao gồm: Dịch vụ tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, đại lý vận tải, đại lý bán vé, dịch vụ thu gom hàng, dịch vụ chuyển tải, dịch vụ kho hàng, dịch vụ cứu hộ vận tải đường bộ.
          Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trình UBND tỉnh bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải bằng hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô) và danh mục dịch vụ hỗ trợ vận tải vào danh mục phải thực hiện kê khai giá tại địa phương.
Nếu các đơn vị không chấp hành việc kê khai giá, niêm yết giá hoặc có hành vi vi phạm quy định thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá (tùy theo tính chất, mức độ vi phạm) theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.