Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Chương trình tập huấn hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương

Bài đăng vào lúc: 15:06:00, ngày: 10/03/2020 GMT +7


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 và Công văn số 972/BTC-QLG ngày 24/01/2018, Sở Tài chính đã xây dựng Đề cương Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 13/9/2019. 
Trên cơ sở đó, ngày 06/3/2020, Sở Tài chính phối hợp với Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Toàn Cầu tiến hành tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị nhà nước có liên quan tại Khách sạn Công Đoàn với nội dung chủ yếu là hướng dẫn việc cập nhật, tra cứu, truy tìm các thông tin có liên quan đến giá các loại hàng hóa, dịch vụ trên hệ thống, giúp các cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong việc quản lý, khai thác dữ liệu một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của nhà nước.

(Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Tuấn  -  Trưởng Phòng Quản lý giá và công sản -  Sở Tài chính phát biểu khai mạc chương trình tập huấn)
Chương trình tập huấn Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá đã thu hút hơn 70 đại biểu là đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, Sở Tài chính đã phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá và hướng dẫn chi tiết, cách thức nhập dữ liệu, sử dụng, cập nhật, khai thác thông tin phục vụ trong quá trình công tác.
(Ảnh: Ông  Trần  Thái Dũng – Phó Trưởng Phòng Quản lý giá và công sản -  Sở Tài chính trình bày các quy định pháp luật liên quan)
    
Nhìn chung Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá cơ bản đáp ứng được các chức năng như lưu trữ dữ liệu, tổng hợp giá các loại hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của Bộ Tài chính... Tuy nhiên, với bước đầu tiếp cận Hệ thống phần mềm các cơ quan, đơn vị gặp không ít khó khăn, còn nhiều bỡ ngỡ vì chuyển từ hình thức lưu trữ trên giấy sang lưu trữ điện tử dạng dữ liệu. Do đó, trong thời gian đến Sở Tài chính sẽ tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị khi tham gia, sử dụng; đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Toàn Cầu thường xuyên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin như máy chủ, đường truyền, an ninh mạng ... nhằm đáp ứng một cách tốt nhất cho Hệ thống phần mềm.
Thông qua buổi tập huấn đã góp phần đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp các dữ liệu hữu ích trong quá trình tham mưu, đề xuất của các cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó, cũng là môi trường giúp các cán bộ trao đổi, tiếp thu thêm những kiến thức bổ ích, kỹ năng nghiệp vụ quan trọng nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý và hướng đến một nền hành chính điện tử ổn định và phát triển.

Thanh Truyền  - Phòng QL Giá & Công sản