In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh

Bài đăng vào lúc: 14:36:55, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Ngày 20.6, Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh và Sở Tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).
    
Theo quy chế phối hợp, BHXH tỉnh sẽ lập dự toán ngân sách kinh phí đóng và hỗ trợ mức đóng, gửi Sở Tài chính tổng hợp chung để có kế hoạch bố trí kinh phí cho năm sau. Hằng quý, hằng năm, cơ quan BHXH báo cáo danh sách các đối tượng được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT theo quy định gửi Sở Tài chính để xem xét và chuyển kinh phí kịp thời cho BHXH. 
 
    
Trong khi đó, căn cứ vào nguồn kinh phí BHYT hiện có của tỉnh và căn cứ vào số lượng đối tượng do cơ quan BHXH báo cáo, Sở Tài chính thực hiện việc tạm cấp hằng quý cho cơ quan BHXH theo quy định. Sở Tài chính cũng sẽ cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra do ngành BHXH hoặc các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. 

Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng phòng TC-HCSN