In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tập huấn phần mềm quản lý tài sản công

Bài đăng vào lúc: 15:33:50, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Trong hai ngày 25 và 26/05/2015 tại Hội trường Khách sạn Thanh Bình, Sở Tài chính Bình Định phối hợp với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản (DPAS) - Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức triển khai, đào tạo Phần mềm Quản lý Tài sản nhà nước (QLTSNN) dưới 500 triệu đồng cho 159 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.
Tại buổi tập huấn, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Hỗ trợ kỹ thuật – Cục TK và TKTC, Trung tâm DPAS – Cục QLCS đã giới thiệu tính năng của phần mềm quản lý tài sản nhà nước: Nền tảng công nghệ và mô hình điện toán đám mây, mô hình triển khai, nghiệp vụ quản lý tài sản và các tiện ích khác đáp ứng hoàn toàn về quy định quản lý tài sản nhà nước hiện hành.
 
 
(Kế toán phòng TCKH và xã, phường, thị trấn đang thực hành)
Thông qua hướng dẫn của giảng viên và thực hành cụ thể trên máy vi tính, cán bộ tham gia tập huấn đã biết sử dụng hầu hết các chức năng của phần mềm, phục vụ công tác nghiệp vụ quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị mình.
Việc đưa phần mềm quản lý tài sản công dưới 500 triệu đồng vào sử dụng đã góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tài sản công trên địa bàn tỉnh, giúp công tác quản lý tài sản hiệu quả, thông tin về tài sản được công khai, minh bạch.
                                                                                   
Phòng Tin học