Cỡ chữ:A | A- |A+

Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 của Sở Tài chính Bình Định

Bài đăng vào lúc: 13:26:14, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5718/UBND-KTN ngày 17/12/2014 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan và Hội nghị người lạo động năm 2015; chiều ngày 11/02/2015, Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 của Sở Tài chính được tổ chức tại trụ sở Sở Tài chính với sự có mặt của 70 cán bộ, công chức. Tham gia Đoàn chủ tịch của hội nghị, có ông Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, bà Đặng Thu Hương - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính. Về đại biểu tham dự, có bà Nguyễn Thị Phương Loan – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Ông Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Sở Tài chính chủ trì thảo luận.
Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; Báo cáo công khai tài chính năm 2014 và dự toán kinh phí năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, hội nghị đã sôi nổi thảo luận và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh tiết kiệm chi tiêu hành chính, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước, thực hiện quy chế cơ quan ,… 
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, ông Lê Hoàng Nghi trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trang năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.
 
Hội nghị diễn ra trong không khí vui vẻ, dân chủ, đoàn kết và đạt được kết quả như dự kiến./.

Phòng Tin học