In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2015

Bài đăng vào lúc: 13:29:08, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ngay từ đầu năm các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 với kết quả thực hiện quý I năm 2015 như sau:

 Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn (chưa kể thu vay, huy động đóng góp, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương) ước thực hiện 1.043.184 triệu đồng, đạt 21,6% dự toán năm, bằng 92,2% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu là 195.000 triệu đồng, đạt 21,6% dự toán năm, tăng 38.4% so với cùng kỳ năm trước; thu nội địa là 818.100 triệu đồng, đạt 21,5% dự toán năm, bằng 85,2% so với cùng kỳ.    
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.675.331 triệu đồng, đạt 21,9% dự toán năm và tăng 17,4% so cùng kỳ. Trong đó, chi ngân sách tỉnh 597.072 triệu đồng, đạt 13,8% dự toán năm và ngân sách huyện, thị xã, thành phố (kể cả ngân sách xã, phường, thị trấn) 940.629 triệu đồng, đạt 28,2% dự toán năm. Phân theo nội dung chi: chi thường xuyên là 1.222.521 triệu đồng, đạt 23,9% dự toán năm; chi đầu tư phát triển là 298.830 triệu đồng, đạt 33,1%. 

Qua đánh giá sơ bộ công tác thu ngân sách quý I năm 2015, Sở Tài chính nhận thấy khó có thể hoàn thành mức chỉ tiêu thu NSNN quý II trên địa bàn tỉnh theo mức bình quân chung so với dự toán thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao từ đầu năm, nhất là các khoản thu cân đối ngân sách tỉnh (thu từ các doanh nghiệp nhà nước, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh) để đảm bảo khoản chi thường xuyên và thu tiền sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng để chi đầu tư phát triển.

Do vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp của tỉnh cần tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các biện pháp  điều hành thu, chi ngân sách; Các cấp chính quyền cần tạo điều kiện tốt nhất cho ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đồng thời  tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác thu ngân sách, nhất là tăng thu, chống thất thu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu do HĐND các cấp giao. Bên cạnh đó, Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị dự toán cấp I và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, quản lý, thực hiện chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, hiệu quả; không chi ngoài dự toán; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Nghiêm cấm chi vượt dự toán không đúng thẩm quyền, sai quy định của Luật Ngân sách nhà nước; chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp đề xuất giải pháp cắt giảm những khoản chi thường xuyên mang tính chất đầu tư xây dựng, mua sắm, sữa chữa lớn tài sản. Qua 6 tháng đầu năm rà soát lại nguồn thu, nếu cấn thiết, đề xuất HĐND tỉnh giảm chi tương ứng./.
                            
Phạm Văn Thành – Trưởng phòng Ngân sách