Cỡ chữ:A | A- |A+

Công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn

Bài đăng vào lúc: 11:14:08, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn, các bộ phận, cá nhân có liên quan của các đơn vị tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí được cấp trên địa bàn huyện.
Theo Quyết định số 634/QĐ-STC-TTr ngày 06/3/2015 của Giám đốc Sở Tài chính đã công bố, Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Trương Văn Phương – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính – làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2013 tại địa bàn huyện Hoài Nhơn trong thời hạn 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 
 
Ông Trương Văn Phương - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra
( Ông Trương Văn Phương -Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Trưởng Đoàn thanh tracông bố quyết định thanh tra và thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra )

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.
Cũng theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Thanh Phong – Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Phạm Trương – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn – có ý kiến chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc chấp hành quyết định thanh tra và nhắc nhở lãnh đạo đơn vị cần lưu ý quán triệt tư tưởng cán bộ, công chức để mọi người đều biết rằng tiến hành thanh tra tại đơn vị là công việc thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước, phải tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra làm việc và hợp tác tốt với Đoàn.
Ông Phạm Trương-Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn phát biểu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
(​Ông Phạm Trương-Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn phát biểu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc)

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ: Tiến hành thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn huyện Hoài Nhơn thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra Sở Tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và là công việc thường xuyên của Sở Tài chính nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định. Mục đích của cuộc thanh tra là để đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, sai phạm (nếu có) để các đơn vị thấy được và chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành, giúp đơn vị sử dụng nguồn kinh phí ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những bất cập (nếu có) trong cơ chế chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

(Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai-Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố quyết định thanh tra)

Để đạt được mục đích như đã nêu, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Phó Giám đốc Sở Tài chính – nhắc nhở Đoàn thanh tra cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc một cách trung thực, khách quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác với Đoàn thanh tra trong thời gian Đoàn làm việc tại đơn vị./.

Thanh tra Sở Tài chính