Cỡ chữ:A | A- |A+

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Bài đăng vào lúc: 11:23:42, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 2575/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua cấp tỉnh năm 2015; Ngày 22 tháng 5 năm 2015, Sở Tài chính đã long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Dự hội nghị có đ/c Lê Thành Hưng, Phó Chủ tịch TT HĐ thi đua khen thưởng tỉnh; Về phía Sở Tài chính đ/c Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng các đ/c lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức.

Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2015 là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá, ghi nhận những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong giai đoạn 2010-2015, đồng thời đề ra mục tiêu phương hướng và biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới 2015 – 2020. Trong 5 năm qua, trên cở sở phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, “Tăng cường công tác quản lý tài chính” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này, các phòng thuộc Sở đã chủ động thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, chú trọng việc theo dõi, kiểm tra, tổng kết các phong trào thi đua, làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các tập thể và cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc.
  
 


Hội nghị đã tập trung vào các nội dung như: tổng kết, đánh giá đúng kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan; những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong suốt chặng đường thi đua, phấn đấu 5 năm qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Qua đó, tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ cán bộ, công chức. Tại Hội nghị, tập thể Sở Tài chính đón nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2014 của UBND tỉnh; đã biểu dương và vinh danh 04 tập thể và 15 cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015.

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận và phát biểu tâm huyết đóng góp xây dựng phong trào thi đua của Sở Tài chính trong giai đoạn mới thiết thực hơn, đa dạng hơn và có sức lan tỏa để toàn thể cán bộ, công chức tạo động lực phấn đấu trong lĩnh vực tài chính ngân sách.
Kết thúc hội nghị, đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 với chủ đề: “Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển ngành Tài chính; đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 5 năm 2015-2020”.

Một số hình ảnh Hội nghị và trao bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015./.

Th.s Đặng Thu Hương 
Chánh Văn phòng Sở TC