Cỡ chữ:A | A- |A+

Công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung

Bài đăng vào lúc: 15:37:09, ngày: 17/07/2015 GMT +7


Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại Bảo tàng Quang Trung. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Bảo tàng Quang Trung.
Theo Quyết định số 1486/QĐ-STC-TTr ngày 22/5/2015 của Giám đốc Sở Tài chính đã công bố, Đoàn thanh tra gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Công Danh – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính – làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2014 tại Bảo tàng Quang Trung trong thời hạn 20 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 

Ông Nguyễn Công Danh -Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Trưởng Đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra và thông qua kế hoạch tiến hành thanh tra
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng Đoàn thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra; Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra và các văn bản pháp luật có liên quan.
Cũng theo quyết định của Giám đốc Sở Tài chính, ông Trần Thanh Phong – Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn thanh tra.
Tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Trương Đông Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch có ý kiến chỉ đạo Bảo tàng Quang Trung trong việc chấp hành quyết định thanh tra và nhắc nhở lãnh đạo đơn vị cần lưu ý quán triệt tư tưởng cán bộ, viên chức để mọi người đều biết rằng tiến hành thanh tra tại đơn vị là công việc thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước, phải tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh tra làm việc và hợp tác tốt với Đoàn, thực hiện đúng quy chế phát ngôn.
 
Ông Trương Đông Hải-Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL phát biểu chỉ đạo Bảo tàng Quang Trung

Ông Châu Kinh Tú – Giám đốc Bảo tàng Quang Trung – đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, công tác quản lý tài chính năm 2014 của đơn vị và hứa sẽ chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan hợp tác tốt với Đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn làm việc. 

Ông Châu Kinh Tú-Giám đốc Bảo tàng Quang Trung báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, ông Trương Văn Phương – Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Tài chính nêu rõ: 
Việc tiến hành thanh tra tài chính tại Bảo tàng Quang Trung nằm trong kế hoạch thanh tra thường kỳ của Thanh tra Sở Tài chính và là công việc thường xuyên của Sở Tài chính nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định. Đây là cuộc thanh tra thứ ba thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra Sở Tài chính được tiến hành.
 
Ông Trương Văn Phương-Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Tài chính chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra

Việc tiến hành thanh tra tài chính tại Bảo tàng Quang Trung nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính khác của đơn vị. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ chỉ ra những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, sai phạm (nếu có) để đơn vị thấy được và chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành, giúp đơn vị sử dụng các nguồn tài chính đúng mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những bất cập (nếu có) trong cơ chế chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Để đạt được mục đích như đã nêu, ông Trương Văn Phương – Phó Chánh thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Tài chính – nhắc nhở Đoàn thanh tra cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc một cách trung thực, khách quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách; lãnh đạo Bảo tàng Quang Trung và các bộ phận, cá nhân có liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác với Đoàn thanh tra trong thời gian Đoàn làm việc tại đơn vị./.

Thanh tra Sở Tài chính