Cỡ chữ:A | A- |A+

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Khối thi đua Tài chính tỉnh Bình Định.

Bài đăng vào lúc: 16:21:00, ngày: 12/01/2022 GMT +7


Sáng ngày 11/01/2022, Khối thi đua Tài chính tỉnh (do Cục Hải quan tỉnh Bình Định làm Trưởng khối) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bình Định. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Công đoàn viên chức; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Nhân sự hoặc Chánh Văn phòng của 09 cơ quan trong Khối thi đua Tài chính.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Phong, Phó Cục trưởng Cục Hải quan đã thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Khối thi đua Tài chính.
 
Quang cảnh buổi Hội nghị

Năm 2021, Sở Tài chính Bình Định đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành ngân sách địa phương đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân. Đặc biệt, chủ động bố trí kịp thời kinh phí cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Vì vậy, năm 2021 Sở Tài chính Bình Định được các cơ quan có thẩm quyền xếp loại: 
- An toàn về an ninh, trật tự: Xuất sắc; 
- Đảng bộ đề nghị xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhận xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 
- Công đoàn xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 
- Chi đoàn thanh niên xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tại hội nghị, Sở Tài chính đã được bầu chọn là 01 trong 03 đơn vị tiêu biểu đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh. 
Bà Đặng Thu Hương, Phó giám đốc Sở Tài chính cùng với Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Tài chính ký giao ước thi đua năm 2022.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ của Khối trong năm 2022; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua của Khối năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phan Thị Hồng Đức – Văn phòng Sở.