In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Tổ chức tập huấn nhập liệu mẫu về dữ liệu dự toán vào phần mềm quản lý ngân sách nhà nước

Bài đăng vào lúc: 07:28:00, ngày: 20/07/2023 GMT +7


Để phục vụ cho công tác lập dự toán NSNN năm 2024 được thuận lợi, đồng thời tạo điều kiện cho công tác tập huấn nhập liệu trực tiếp tại các huyện của Công ty cổ phần MISA (dự kiến triển khai vào cuối tháng 07/2023) được triển khai hiệu quả; Ngày 11/7/2023, Sở Tài chính đã phối hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức tập huấn trực tiếp công tác nhập liệu mẫu đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Hoài Nhơn về dữ liệu dự toán vào Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước tại Sở Tài chính (Hội trường tầng 3, số 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 
 
 
Phần mềm quản lý ngân sách nhà nước (MISA Bumas)

Tham gia Lớp này gồm có các công chức chuyên quản, phụ trách khối tỉnh, huyện của Sở Tài chính và các công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Hoài Nhơn, gồm 04 công chức (01 kế toán Phòng Lao động, 01 kế toán Phòng Giáo dục, 02 công chức Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyên quản khối phường, xã và khối thị xã); 02 công chức xã của các phường, xã thuộc thị xã; 03 viên chức kế toán của các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc thị xã có trình độ nghiệp vụ tốt, đã triển khai sử dụng các phần mềm thuộc lĩnh vực tài chính – kế toán, trong đó có phần mềm quản lý ngân sách nhà nước. 
 
Có 09 công chức, viên chức thuộc thị xã Hoài Nhơn tham dự Lớp tập huấn
    
       Nhìn chung, Lớp tập huấn của Sở Tài chính và Công ty cổ phần MISA đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý ngân sách nhà nước cho đội ngũ công chức, viên chức ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho việc lập dự toán NSNN năm 2024 và công tác tập huấn nhập liệu trực tiếp tại các huyện trong thời gian tới. 
     
Phù Thị Xuân Dương