Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Bài đăng vào lúc: 13:38:00, ngày: 18/03/2020 GMT +7


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 108-KH/ĐUK ngày 01/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK, ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về một số nội dung đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; Được sự đồng ý của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 14/3/2020 tại Hội trường tầng 4, Sở Tài chính, đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện cấp ủy của 15 Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Lãnh đạo Công đoàn viên chức và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Sở Tài chính, có sự tham dự của đồng chí Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020 và toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định.                   
Đảng bộ Sở Tài chính được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội – đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ Sở Tài chính. Thành công của Đại hội có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ đến; đồng thời giúp cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo tốt Đại hội Đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV.
 
Hình 01: Tiết mục văn nghệ của tập thể Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở Tài chính chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025
Hình 02: Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025
Mở đầu, đồng chí Lê Hoàng Nghi đã có bài phát biểu khai mạc Đại hội, thể hiện sự vinh dự, tự hào của Tập thể Đảng bộ Sở Tài chính khi đón chào đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí đại diện cấp ủy của 15 Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở, Lãnh đạo Công đoàn viên chức và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đến tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hình 03: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu khai mạc Đại hội
Đi vào nội dung chính của Đại hội, Đoàn chủ tịch đã thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài chính, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hình 04: Đ/c Đặng Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Sở Tài chính 
Hình 05: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Bí thư Đảng ủy Sở trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020
Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, nhìn chung các mặt công tác đã có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức và giải pháp thực hiện, lãnh đạo đảng bộ hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, cụ thể: 
100% đảng viên tham gia học tập quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên và quần chúng cam kết học tập thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng và làm theo chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh và Đảng bộ được Đảng ủy cấp trên công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong nhiệm kỳ có năm 2017 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh - tiêu biểu và các năm 2018, 2019 Đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ là 19 đồng chí, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra 9 đồng chí (tương ứng 90%); 100% đảng viên của Đảng bộ xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hàng năm có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. 
Hàng năm có 100% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có gần 97% đạt lao động tiên tiến; 20% cán bộ, công chức đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
Tổ chức Chi đoàn và Công đoàn cơ sở hàng năm đều đạt danh hiệu “vững mạnh xuất sắc” và được cấp trên khen thưởng. Cơ quan hàng năm đạt chuẩn về ANTT
Công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng, số lượng đảng viên kiểm tra tăng 50% hơn so nhiệm kỳ trước, 100% số Chi bộ trực thuộc được kiểm tra, giám sát; hàng năm kiểm tra, giám sát 06/06 Chi bộ; Chức năng lãnh đạo của đảng được thể hiện, góp phần vào công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sơ đảng và đội ngũ đảng viên trong đảng bộ.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua làm theo Bác đã từng bước đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trong Đại hội, một số đảng viên đã báo cáo tham luận và đóng góp nhiều ý kiến đối với Dự thảo báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, Kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Sở Tài chính. Cũng tại đây, Đảng bộ Sở Tài chính vinh hạnh được đón các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tới dự, chỉ đạo và động viên Đại hội.

Hình 06: Đ/c Nguyễn Đặng Thị Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo 

Tiếp theo chương trình Đại hội là công tác bầu cử để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ và Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV gồm: 03 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Công tác này được tổ chức công khai, minh bạch, đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo sự điều hành của Ban Kiểm phiếu.

Hình 07: Các đồng chí trong Ban Kiểm phiếu đang làm việc

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí: đồng chí Lê Hoàng Nghi - Giám đốc tiếp tục được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư đảng ủy, đồng chí Đặng Thu Hương – Phó Giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư và 05 đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính. 

Hình 08: Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng thời, Đại hội cũng có món quà chúc mừng và cảm ơn đối với 03 đồng chí là ủy viên BCH Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020 nhưng không tiếp tục giữ chức trong nhiệm kỳ 2020-2025, đã có nhiều đóng góp làm nên thành tích của Đảng bộ Sở Tài chính.
Hình 09: Trao hoa và quà cho 03 đ/c Ủy viên BCH Đảng ủy không tái cử là đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai, đ/c Lâm Vĩnh Hạnh, đ/c Nguyễn Văn Dũng


Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính đã thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu sau:

Một là lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu trong nhiệm kỳ 03 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hai là 90% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ba là 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bốn là 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng.
Năm là trong nhiệm kỳ, mỗi Chi bộ xây dựng ít nhất 01 gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Sáu là phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 03->05 đảng viên mới.
Bảy là Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ có ít nhất 02 năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Tám là phấn đấu hàng năm có từ 30% đến 50% số Chi bộ trực thuộc và trên 50% đảng viên được kiểm tra, giám sát.
Chín là phấn đấu hàng năm có 98% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15-20% đạt chiến sỹ thi đua cơ sở.
Mười là phấn đấu Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

Với nội dung đột phá của Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao chất lượng cải cách hành chính góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
Các hình ảnh khác tại Đại hội: 
Hình 10: Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Sở tham gia góp ý 
  
Hình 11,12: Các đồng chí Bí thư Chi bộ phòng Quản lý Ngân sách, Tài chính Đầu tư báo cáo tham luận tại Đại hội 
 
Hình 13: Đ/c Lê Hoàng Nghi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định


Hình 14: Các đảng viên biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025
Trần Thị Quỳnh Như - Phòng TCDN-TH