Cỡ chữ:A | A- |A+

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912- 28/3/2022) và 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn

Bài đăng vào lúc: 11:10:00, ngày: 18/03/2022 GMT +7


- Công văn số 49-CV/BTGĐUK ngày 09/03/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (28/3/1912-28/3/2022). Xem chi tiết
- Công văn số 48-CV/BTGĐUK ngày 09/03/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022). Xem chi tiết

Văn Phòng Sở