Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

GIÁ CƯỚC VẬN TẢI TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018

Bài đăng vào lúc: 08:55:43, ngày: 13/02/2018 GMT +7


Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá, điều hành, bình ổn giá thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo quy định của Luật Giá và việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá, trong đó có giá cước vận tải trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và có đại diện của các Công ty vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thống nhất mức phụ thu giá cước tối đa và thời điểm áp dụng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cụ thể như sau:
I. Các tuyến liên tỉnh:
1. Tuyến Bình Định - TP.Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận:
1.1 Chiều từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Tây Ninh về TP. Quy Nhơn, các huyện, thị xã:
 Từ ngày......đến hết ngày....Phụ thu
(%)
-Từ ngày 28/01/2018 đến hết ngày 01/02/2018
(từ ngày 12 tháng Chạp đến hết ngày 16 tháng Chạp )
20
-Từ ngày 01/02/2018 đến hết ngày 04/02/2018
(từ ngày 17 tháng Chạp đến hết ngày 19 tháng Chạp)
40
-Từ ngày 05/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018
(từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp)
60
-Từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018
(từ ngày 01/01 AL đến hết ngày 03/01 AL)
40
1.2 Chiều từ TP. Quy Nhơn, các huyện, thị xã đi thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Tây Ninh
 Từ ngày......đến hết ngày....Phụ thu
(%)
-Từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 18/02/2018
(từ ngày 01/01 AL đến hết ngày 03/01 AL)
30
-Từ ngày 19/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018
(từ ngày 04/01 AL đến hết ngày 10/01 AL)
60
-Từ ngày 26/02/2018 đến hết ngày 03/3/2018
(từ ngày 11/01 AL đến hết ngày 16/01 AL)
40
2. Tuyến Bình Định - các tỉnh Tây Nguyên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
          2.1. Chiều từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum,  Đắk Lắk, Đắk Nông,  Lâm Đồng,  Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa về TP. Quy Nhơn, các huyện, thị xã
- Phụ thu tối đa không quá 40% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu: Từ ngày 06/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (từ ngày 21 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp).
          2.2. Chiều từ thành phố Quy Nhơn, các huyện, thị xã đi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum,  Đắk Lắk, Đắk Nông,  Lâm Đồng,  Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa
          - Phụ thu tối đa không quá 40% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu: Từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (từ ngày 01/01 AL đến hết ngày 10/01 AL)
          3. Tuyến Bình Định - các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế.
          3.1. Chiều từ TP. Quy Nhơn, các huyện, thị xã đi các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
- Phụ thu tối đa không quá 40% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu: Từ ngày 06/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (từ ngày 21 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp).
          3.2. Chiều từ các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế về TP. Quy Nhơn, các huyện, thị xã
- Phụ thu tối đa không quá 40% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu: Từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (từ ngày 01/01 AL đến hết ngày 10/01 AL)
          4. Tuyến Quy Nhơn - Vinh, Bến xe nước ngầm Hà Nội
          4.1. Chiều từ TP. Quy Nhơn đi Vinh, Bến xe nước ngầm Hà Nội
- Phụ thu tối đa không quá 50% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu: Từ ngày 06/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018(từ ngày 21 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp)
          4.2. Chiều từ thành phố Vinh, Bến xe nước ngầm về TP. Quy Nhơn
          - Phụ thu tối đa không quá 50% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu: Từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (từ ngày 01/01 AL đến hết ngày 10/01 AL)
II. CÁC TUYẾN NỘI TỈNH
- Phụ thu tối đa không quá 30% giá vé.
- Thời gian áp dụng mức phụ thu là trước Tết 10 ngày và sau Tết 10 ngày: Từ ngày 06/02/2018 đến hết ngày 15/02/2018 (từ ngày 21 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp) và từ ngày 16/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018 (từ ngày 01/01 AL đến hết ngày 10/01 AL).

Nhìn chung, mức phụ thu giá cước tối đa và thời điểm áp dụng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 so với năm 2017 là tương đối ổn định, đảm bảo được tính hợp lý.
Đồng thời, Liên Sở thống nhất giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định kê khai mức phụ thu giá cước trong dịp Tết theo tỷ lệ và thời gian như đã thống nhất nêu trên nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và giao Công ty cổ phần bến xe Bình Định kiểm tra, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng mức giá phụ thu giá cước không vượt quá tỷ lệ % theo từng thời điểm phục vụ Tết và báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định trong trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải kê khai không đúng theo kế hoạch về thời điểm phụ thu, mức phụ thu giá vé, cũng như tổ chức bán vé trước cho hành khách không đúng quy trình đã được công bố.