Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tập huấn nhập liệu báo cáo lĩnh vực tài chính đầu tư

Bài đăng vào lúc: 15:09:00, ngày: 10/06/2022 GMT +7


Căn cứ quy định tại Điều 18 của Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó, Sở Tài chính đã phối hợp với Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Toàn Cầu triển khai xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo, trong đó có nội dung Cập nhật dữ liệu quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Hình 01: phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo

Sau khi phần mềm đã được xây dựng hoàn chỉnh, để giúp các đơn vị sử dụng vận hành tốt phần mềm, ngày 08/6/2022, Sở Tài chính đã tổ chức buổi tập huấn tại Văn phòng Sở Tài chính và mời các đơn vị tham dự buổi hướng dẫn của Công ty trực tiếp xây dựng phần mềm. 
Buổi tập huấn có sự tham gia đại diện của Lãnh đạo Sở Tài chính - Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở và tập thể các phòng nghiệp vụ chuyên môn (phòng Tài chính Đầu tư và Tài chính Doanh nghiệp – Tin học) và 27 đơn vị là chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh, đại diện phòng Kế hoạch - Tài chính của 11 UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ phụ trách kế toán của 159 xã, phường, thị trấn. 

 
Hình 02: Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Mở đầu chương trình, Bà Đặng Thu Hương - Phó Giám đốc phát biểu khai mạc buổi lễ, nêu rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng hợp báo cáo lĩnh vực tài chính đầu tư, lợi ích to lớn khi phần mềm Cập nhật dữ liệu quyết toán vốn đầu tư công ngân sách nhà nước hàng năm được các đơn vị đưa vào sử dụng, đây là bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh ta, tiết kiệm thời gian cho tất cả các đơn vị sử dụng phần mềm.
Tại buổi tập huấn, phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính đã phối hợp với Công ty TNHH Chuyển Đổi Số Toàn Cầu hướng dẫn các đơn vị tham dự về cách thức nhập liệu vào phần mềm, cụ thể là các mẫu biểu thuộc Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm. Thông qua buổi tập huấn này, các đơn vị tham dự đã cơ bản nắm bắt được cách nhập số liệu và được giải đáp các vướng mắc trong quá trình nhập liệu bởi phòng chuyên môn của Sở Tài chính và Công ty phần mềm.

 
Hình 03: Các đơn vị tham gia buổi tập huấn

Phần mềm báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho các chủ đầu theo dõi vốn đầu tư dễ dàng, chính xác và giảm thời gian thực hiện báo cáo thủ công.

Lê Thị Quyên - Chi đoàn STC