Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII

Bài đăng vào lúc: 13:57:00, ngày: 07/01/2020 GMT +7


Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và Thông báo số 38/TB-HĐND ngày 27/12/2019 của HĐND thị xã An Nhơn về thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII và sau kỳ họp lần thứ 10 HĐND Thị xã khóa XI, ngày 06/01/2020, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại các xã Nhơn Mỹ và Nhơn An.

 

Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Mỹ và xã Nhơn An

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoàng Nghi – Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã báo cáo cử tri một số nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII, theo đó, kỳ họp vừa qua đã nghiên cứu 63 báo cáo và 26 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Sau khi nghe thảo luận và chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với các chỉ tiêu cơ bản sau: tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7-7,2% (tính theo giá so sánh 2010); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 970 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9.856,9 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 9.000 tỷ đồng); tạo việc làm mới cho 30.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2% (theo tiêu chí mới); tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90%…Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 11 khóa XII, HĐND tỉnh còn thông qua 26 Nghị quyết quan trọng khác như: Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xi măng để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 – 2025; Nghị quyết về ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020 – 2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định; Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định…
Sau khi nghe Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa XII, một số cử tri tiếp tục có ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.
Kết thúc hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri để tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.


Thái Công Luận, Phòng QLNS