In:
Chế độ xem:
Cỡ chữ: A | A- | A+

Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.

Bài đăng vào lúc: 14:29:00, ngày: 19/01/2023 GMT +7


Sáng ngày 18/01/2023, Sở Tài chính Bình Định tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 tại Sở Tài chính. 
Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch bao gồm: đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, chủ trì Hội nghị; đồng chí Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc và cùng toàn thể công chức, người lao động của cơ quan. 

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị


Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức và người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023; Báo cáo Quy chế dân chủ của cơ quan năm 2022; Báo cáo công khai quyết toán kinh phí năm 2022 và dự toán kinh phí năm 2023; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 
 
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày Báo cáo

Năm 2022, toàn thể công chức, người lao động Sở Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt một số kết quả nổi bật như: 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 15.662,5 tỷ đồng, vượt 28,4% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 14.790,7 tỷ đồng, vượt 32,8% dự toán năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa đạt 8.057,4 tỷ đồng, vượt 15% dự toán, tăng 12,9% cùng kỳ. 
 Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 20.938,7 tỷ đồng, vượt 21,9% so với dự toán, tăng 19,8% so với cùng kỳ và bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chi ngân sách đã được HĐND các cấp quyết nghị. Trong đó, ngân sách tỉnh đã dành nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và các Đề án do HĐND tỉnh ban hành, phê duyệt và tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn đáng kể để đầu tư, nâng cấp, tăng cường cơ sở vật chất cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông vận tải (năm 2022, lĩnh vực y tế 158,8 tỷ đồng, giáo dục: 102,2 tỷ đồng, giao thông 402 tỷ đồng).
Cùng với đó, hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 188 công trình, với giá trị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 4.446,831 tỉ đồng và qua công tác thẩm tra, đã giảm, trừ các chi phí không đúng chế độ quy định, tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước 9,293 tỉ đồng (tăng 51,7% so với năm 2021). Đồng thời, thường xuyên tăng cường kiểm tra, theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng tồn đọng công trình chậm lập hồ sơ quyết toán nên đến nay trên toàn tỉnh chỉ còn 208 công trình chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán (giảm 88% so với số lượng công trình tồn đọng chậm lập hồ sơ quyết toán tại thời điểm tháng 5/2014 là 1.748 công trình) 
    Công tác quản lý, mua sắm tài sản công đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định nhà nước. Trong năm, đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thành công 07 gói thầu mua sắm tập trung qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định (với tổng giá trị trúng thầu là 91,924 tỷ đồng), tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 2,067 tỷ đồng (giảm gần 2,2% so với dự toán mua sắm do các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản lập, phê duyệt). Đồng thời, hoàn thành sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung. Tổng số xe ô tô các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang quản lý, sử dụng là 419 xe (năm 2022 mua mới 17 xe ô tô và thanh lý 18 xe ô tô).  Việc sắp xếp xe ô tô cơ bản hoàn thành đã tạo điều kiện để thực hiện việc mua mới xe ô tô để trang bị cho các cơ quan, đơn vị và thanh lý xe cũ nát, hết thời hạn sử dụng theo quy định.
    Bên cạnh đó, đã thực hiện tốt công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của 10 doanh nghiệp có vốn nhà nước (trong đó có 05 doanh nghiệp do nhà nước nắm 100% vốn điều lệ) và đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp thực hiện tốt việc bảo toàn vốn tại doanh nghiệp. 
Năm 2022, đã tiến hành 03/3 cuộc thanh tra tài chính theo kế hoạch; tổng số tiền sai phạm phát hiện và thu hồi nộp vào NSNN 75,8 triệu đồng. Thông qua công tác thanh tra, đã phát hiện và kiến nghị sửa đổi các chế độ, chính sách bất cập; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng và đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, từ đó phát huy được hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra.
    Công tác cải cách TTHC luôn được chú trọng và thường xuyên kiểm tra, rà soát để tham mưu UBND tỉnh đơn giản hóa (01 TTHC thuộc lĩnh vực công sản) và kịp thời công bố bãi bỏ các TTHC hết hiệu lực hoặc công bố mới theo quy định. Đến  nay có 29/35 TTHC trực tuyến toàn trình (6/35 TTHC trực tuyến một phần) và đã trả kết quả trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị hơn 2.792 hồ sơ (không có hồ sơ trả trực tiếp). 
Năm 2022, Sở Tài chính đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn cũng như các mặt công tác khác thông suốt và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả nêu trên có được là sự đoàn kết, nhất trí của Tập thể Lãnh đạo Sở trong quá trình chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ quan cộng với sự chủ động, nỗ lực không ngừng của từng công chức, người lao động quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 
Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở điều hành thảo luận Hội nghị

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao mức độ hài lòng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Sở Tài chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, nhiệm vụ.
 
 
Bà Lê Thu Hương, Trưởng phòng Phòng Tài chính đầu tư tham gia ý kiến tại Hội nghị

 
    
Ông Lê Trung Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên tham gia ý kiến tại Hội nghị

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị công chức và người lao động năm 2023 của Sở Tài chính đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, Lãnh đạo Sở trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.
 
Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở trao Bằng khen cho 04 tập thể lao động xuất sắcBà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở trao bằng khen UBND tỉnh cho 03 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2021 đến năm 2022
 
 \
 Bà Đặng Thu Hương, Chủ tịch công đoàn, Phó Giám đốc Sở trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân


 
Ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở trao Bằng khen cho UBND tỉnh cho các cá nhân
 
Ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Giám đốc Sở với Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài chính
 
Quang cảnh Hội nghị


Trần Thị Trúc Liên – Văn phòng Sở.